شناسایی مدل‌های کسب و کار در حوزه نرم‌افزارهای متن‌باز

شما اینجا هستید

نویسنده: زهرا کلاتهایی

گروه توسعه نرم‌افزار

چکیده

سودآوری پروژه های متن‌باز کلیدی برای رواج آن در صنعت است. گزارش مدل‌های کسب و کار Qualipso تحلیلی از سودآوری شرکت‌های متن‌باز فعلی از طریق پیمایش و استفاده از پرسشنامه ارائه می‌دهد. این پرسشنامه ها برای شناسایی ویژگی های مختلف شرکت‌های متن‌باز از قبیل اندازه، تعداد مشتریان، حوزه های مختلف فنی، فعالیت، منابع در آمدی، توزیع مجدد بین کارکردها و فعالیتها در متن‌باز طراحی شده بود. در این بررسی نمونه اولیه ای از ۱۰ شرکت با اندازه های مختلف، حوزه ها و فعالیت های آن‌ها مورد مصاحبه قرار گرفتند.

مهمترین منابع در آمدی شناسایی شده عبارتند از: متن‌بازهای برای فروش، مشاوره، پشتیبانی نامحدود، تولید و اختصاصی سازی و میزبانی.

در این گزارش مدل‌های کسب و کار متن‌باز برای بازارهای گسترده شناسایی و توصیف شده‌اند. در نهایت نیز ایده های جدیدی برای مدل‌های کسب و کار اختصاص داده‌شده است. در این بخش به بررسی گزارش های  «Business models for FLOSS» و «Analysis and survey on Business models and strategies for Industries regarding FLOSS» پروژه QualiPSo خواهیم پرداخت.

ادامه این مطلب را میتوانید در فایل زیر مطالعه نمایید:

فایل مقاله

درباره ما

درگاه جامعه نرم افزارهای آزاد/متن باز

موضوعات

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه و دریافت اخرین اخبار، پس از وارد نمودن نشانی رایانامه خود، بر روی گزینه «عضویت» کلیک نمایید.